Menu Close

Calaix de Sastre, a través de l’ACPVC, es converteix en membre de l’ENS

Assemblea ENS 2018

Calaix de Sastre ja és membre de ple dret de l’ENS de l’Associacionisme Cultural Català  una confederació sense ànim de lucre fundada l’any 2005 composada per la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya i el Moviment Coral Català. Aquesta adhesió es produeix a través de la pertinença de l’entitat a l’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya

Entre els objectius de l’ENS hi figuren:

Donar la major visibilitat possible en els mitjans de comunicació, de les activitats que porten a terme les federacions membres i les seves entitats federades. L’ENS disposa de mitjans propis (web, butlletí, aplicació web i convenis amb mitjans de comunicació) i la revista més important de l’associacionisme cultural: Tornaveu. 

 

L’ENS també organitza taules rodones i de participació amb altres entitats i institucions. En definitiva l’ENS és un espai de trobada i de visibilitat pública destinat al foment i divulgació de l’associacionisme sociocultural; a la dinamització interna de les federacions, coordinadores, agrupacions, centres d’estudis etnològics …, un espai per conferències i exposicions; per impartir cursos de formació; de pràctiques i projectes per a la cohesió social; patró de formació per visites escolars; mostra de cultura catalana per a llur divulgació turística, etc.