Menu Close

Neix Calaix de Sastre

Signatura acta fundacional Calaix de Sastre

El 28 d'agost de 2008 es van reunir Maria Teresa Carcasó, Josep Maria González  i Joan Lorenzo al carrer  Les Creus, 41 per signatura acta fundacional Calaix de Sastrecrear la nova entitat denominada Calaix de Sastre per realitzar activitats culturals a Sant Feliu de Llobregat.

Es van redactar els estatuts i es va signar l'acta fundacional.