Menu Close

Avantatges

1. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
2. Accedir gratuïtament o a un preu especial als espectacles.
3. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
4. Dur a terme alguna idea o activitat innovadora que tingui en ment i pugui interessar a la ciutadania.
5. Desenvolupar un projecte que tingui a veure amb la cultura i/o les tradicions.
6. Col·laborar en la cultura i les tradicions de Sant Feliu de Llobregat.